12 februari 2020

Artikelen

Vijf jaar Vader Visie

Leestijd 4 minuten

Lancering website
12 februari 2015 was het moment dat de website van Vader Visie gelanceerd werd. Ik had een zaal geregeld in Amsterdam, waar ik toen nog woonde, en mensen uitgenodigd om getuige te zijn van dit bijzondere moment. Het zaadje voor Vader Visie was in de jaren ervoor geplant, en de eerste spruit kwam nu naar boven. Klaar om verder te groeien en tot volle bloei te komen.

Zaadje in de grond
Ik weet het moment nog goed dat het zaadje werd geplant. In oktober 2012 kwam ik in contact met een man die net een praktijk opgericht had voor vaders die betrokken in het vaderschap willen staan, Jeroen de Jong. Zijn missie en visie raakten me. Omdat ik nog midden in mijn opleiding tot coach zat, was het nog te vroeg voor me om actief een stap te zetten naar het opzetten van een coachpraktijk. Ik liet het zaadje rustig zitten in de grond.

Het zaadje breekt door
Dit zaadje brak door toen in mei 2013 de dood van de broertjes Ruben en Julian in het nieuws kwam. Zij werden door hun vader om het leven gebracht, waarna hij zelfmoord pleegde. Dit bericht hakte er diep in bij me. Enerzijds omdat ik zelf vader was in een gescheiden situatie, en anderzijds omdat mijn vader drie jaar eerder uit het leven was gestapt. Ik kon alleen maar denken wat ik als coach voor die vader had kunnen betekenen waardoor hij niet tot zo’n wanhoopsdaad hoefde te komen.

Water geven
Een paar maanden later sloot ik de eerste twee jaar van mijn opleiding af door mezelf te presenteren voor de groep. Toen ik daarin vertelde dat ik mijn coachvaardigheden in wilde zetten voor vaders, kreeg ik terug hoe dit helemaal bij mij klopte. Dit was voor mij het punt dat ik niet meer terug kon en alleen maar vooruit. De tijd was rijp om het zaadje water te gaan geven. Het zou nog een kleine twee jaar duren tot de realisatie, en intussen plopte de naam Vader Visie op en zag ik ook gelijk het logo voor me.

Helder krijgen missie en visie
Halverwege 2014 stopte mijn toenmalige werk en koos ik er bewust voor om vanuit de WW mijn praktijk op te zetten. Er volgden een aantal maanden van werken aan mijn website en het helder krijgen van mijn missie en visie. Op Facebook had ik een bedrijfspagina gemaakt om mezelf als vadercoach kenbaar te maken, en op 12 februari 2015 ging mijn website live.

Ondernemersschap
Nu vijf jaar verder kijk ik terug op een tijd waarin ik mezelf als ondernemer heb leren kennen. Dat was niet altijd makkelijk omdat ik het ondernemerschap nooit geleerd heb. Ik had een ontspannen start doordat vlak na de lancering van mijn website de erfenis van mijn ouders vrij kwam. Mijn moeder overleed eind 2014. Dit potje raakte gaandeweg sneller op dan dat het aangevuld werd, waardoor de boel op scherp kwam te staan. Het enige dat ik 100% zeker wist, was dat ik met Vader Visie door moest gaan. En intussen werd ik ook voor de tweede keer vader samen met mijn vriendin, en stiefmoeder voor mijn zoon.

Uitdagende doelgroep
Ik zocht een klus ernaast voor mijn basisinkomen en timmerde verder aan mijn praktijk. Het werd me ook duidelijk dat de doelgroep vaders niet de makkelijkste is om te bereiken voor coaching en training. Eén vader gaf me dat ook terug toen hij na een jaar wikken en wegen bij mij aanklopte. Met coaching op het vaderschap kwam ik precies op de zere plek gaf hij me terug. Waar mannen over het algemeen minder snel dan vrouwen om hulp vragen, komt het thema vaderschap wel heel dichtbij. En toch, steeds meer vaders wisten mij te vinden.

Geboorte Vadercafé
Omdat ik in lastige tijden veel steun had aan een groep mannen waarmee ik al jaren maandelijks bij elkaar kwam, was het voor mij logisch dat ik vaders regelmatig bij elkaar wilden brengen om zo van elkaar te leren, steun bij elkaar te vinden, en om het ‘gewoon’ goed met elkaar te hebben. Zo ontstond het idee van een ‘Vadercafé’ dat ik begin 2016 in Amsterdam startte. Elke maand de mogelijkheid voor vaders om goede en eerlijke gesprekken te hebben met elkaar.

Vooruitblikken
Vele Vadercafé’s, coachingsessies, workshops en trainingen verder zit ik hier achter mijn laptop en kijk ik terug. En ik kijk vooruit. Waar wil ik naartoe met Vader Visie? Waar wil Vader Visie naartoe? Vader Visie is er voor alle vaders die hun verantwoordelijkheid en hun taak zo goed mogelijk in willen vullen, zodat hun kinderen opgroeien met de rijkdom van een vader. Dit betreft alle soorten vaders die er bestaan. Van aanstaand tot kersvers. Met jonge kinderen of pubers/jongvolwassene. Gescheiden van de moeder of samen. Stief of pleeg.

Groei van het Vadercafé
Het Vadercafé blijkt een krachtige manier om bij te dragen aan de missie en visie van Vader Visie. En daarom staat het komende jaar in het teken van de uitbreiding daarvan. Op steeds meer plekken in het land komen Vadercafé’s die begeleid worden door anderen. Deze Vadercafé begeleiders vormen met elkaar een ‘club’ die elkaar inspireert en steunt om het Vadercafé stevig neer te blijven zetten. Mijn beeld is dat straks elke vader in Nederland bij een Vadercafé in de buurt terecht kan voor die goede gesprekken over het vaderschap met andere vaders.

Boek en samenwerkingen
Naast de uitbreiding van het Vadercafé, komt er ook een boek aan met verhalen van alledaagse vaders over hun uitdagingen, worstelingen en successen in het vaderschap. En er staan verschillende samenwerkingen in de steigers, waaronder één die bijdraagt aan het discours over de man in deze tijd. Daar is het vaderschap niet los van te zien. En het hoeft ook niet op te houden binnen de grenzen van Nederland. Het concept van het Vadercafé leent zich ook voor andere landen. Vaders zijn er overal en krijgen steeds meer aandacht vanwege het belang van een betrokken vader in de opvoeding.

Verder bloeien en groeien
In al deze ontwikkelingen blijf ik met Vader Visie vaders één op één coachen, of begeleiden aan de hand van specifieke thema’s in trainingen. In die relatief kleine ontmoetingen gebeuren grootste dingen waar ik elke keer weer van geniet, en waarom ik ooit in 2011 een coachopleiding ben gestart. Negen jaar geleden. Vier jaar voor de officiële start van Vader Visie. Het begin van een mooie reis. Het zaadje is gegroeid, het plantje bloeit, en nieuwe zaadjes vinden hun weg in de wereld.  Een groot dankjewel aan alle mensen die me hebben gesteund in de afgelopen jaren.

Patrick

Maandelijks een update en inspiratie ontvangen van Vader Visie? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Tags: